EDICIÓ II

Abril i setembre de 2014 

Amb l’experiència del primer any i la feina feta, van encarar la segona edició. El patró a seguir era el mateix però, amb el handicap de que en aquesta ocasió ja no els hi jugava a favor el fet novedós del projecte. Des del primer moment es van adonar que no n’hi hauria prou amb el festival. Aquest punt va ser molt important ja que l’Hol·la Genís decideix fer un canvi de rumb cap a un entorn on l’esport fos l’eix vertebrador.
Aquell Abril es va fer el mateix tipus de festival. Amb moltes entitats culturals implicades i amb alguna novetat però, el focus principal havia canviat. Ja s’estava treballant amb la mirada posada al mes de Setembre en el que s’organitzaria la primera Cursa Hol·la Genís.
Es tractaria d’una cursa urbana de 10 o 5 km enfocada d’una manera professional. Volíem implicar a una gran quantitat de corredors/es i, per això, calia fer-ho amb la serietat que precisa un esdeveniment d’aquesta mena. Van contactar amb persones experimentades per tal que els guiessin en aquest nou marc ja sigui des d’esportistes professionals com entitats com per exemple, Tarragona 2017. Tot i això, no es va oblidar la vessant humana. Es va convidar a la població engrescant-la a gaudir de la cursa caminant amb el recorregut de 5km.

Aquest gir esportiu va fer que entitats privades i públiques, organitzessin en nom nostre sessions de spinning solidàries. D’aquesta manera l’Hol·la Genís viatjava per la comarca en busca de nous impactes a favor de la nostra causa.

GRÀCIES! PER FER-HO POSIBLE