EDICIÓ IV

– III CURSA SOL·LIDARIA  

Octubre de 2016 

L’èxit de l’Hol·la Genís 2015 amb la 2ª edició de la cursa fa que per al proper esdeveniment, els esforços s’hagin de multiplicar. La cursa d’aquest any canvia de mes i passem del Setembre a l’Octubre. Concretament, l’acte es celebrarà el 9 d’Octubre al mateix lloc: a la Rambla de Morell. 
Volem assolir nous objectius i, per això, necessitem la col·laboració de noves empreses, entitats, administracions i equip humà per la correcta gestió del projecte. Aquest enriquiment a nivell participatiu de la cursa, farà que el nombre d’inscripcions augmenti i, en conseqüència, els fons recaptats per la lluita contra el càncer infantil. Alhora, la gent esdevindrà prescriptora del nostre missatge i per tant, la sensibilització entorn a la nostra causa també augmentarà.
Els objectius són clars! La finalitat humana! I el teu suport és vital! Corres amb nosaltres?

– LA VICTÒRIA ÉS LA CURA

GRÀCIES! PER FER-HO POSIBLE